Revalidatie: Een nieuwe start

Revalidatie is een medische term die letterlijk betekent ‘weer valide worden’ na een ongeval of medische ingreep. Het is vaak onwennig en eng om weer te bewegen na zoiets ingrijpends als een operatie of ongeluk. Onze therapeut helpt u graag wanneer u opnieuw moet leren verantwoord in beweging te komen.

Stapje voor stapje

Na een ongeval of operatie kan het nodig zijn met professionele hulp opnieuw te leren bewegen. Fysio-Ewijk biedt u die hulp graag. Samen met u stellen we een persoonlijk behandelplan op om stapje voor stapje, in een verantwoord tempo te revalideren.

Snel starten met herstel

Bij ons kunt u revalideren na een knieoperatie, een beroerte, een dwarslaesie en tal van andere indicaties. Vaak is dit snel na uw ontslag uit het revalidatiecentrum of ziekenhuis. Onze therapeuten werken met u aan een voorspoedig herstel.