Beste mensen,

De zorgverzekeraars voeren in 2019 meerdere veranderingen door. Voor zowel u als voor ons hebben die gevolgen. We hebben hier goed naar gekeken. In ons gezamenlijke belang besloten wij geen contracten meer
af te sluiten met Zilveren Kruis Achmea, Menzis en Friesland Zorg.

Ons eerste belang: de zorg voor de patient
Graag leggen wij u de reden uit. De zorgverzekeraars hanteren voor alle fysiotherapeuten steeds strengere eisen. Hierdoor neemt de administratieve werkdruk toe waardoor de effectieve behandeltijd voor u afneemt. Uw behandeling is uiteraard ons eerste belang.

Nieuwe betalingsvoorwaarden
Een gevolg van het beleid van de zorgverzekeraars is dat u vanaf 2019 per behandeling een gedeelte zelf moeten betalen. De veranderingen van de zorgverzekeraars zijn geen verbetering en we hopen op uw begrip.

Eigen bijdrage
De eigen bijdrage per behandeling is 5 euro. Deze moet u direct na de behandeling met pin betalen.

Andere tarieven
Voor de verzekeraars waar we geen contract meer mee hebben, gelden de volgende tarieven:

  • Intake met verwijzing: € 40,-
  • Intake zonder verwijzing: € 40,-
  • Reguliere behandeling: € 32,-
  • Uit huis behandeling: € 45,-

Heeft u vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht bij Cindy Janssen of Wendy Niels. We hopen u hiermee open en helder te informeren.

Met vriendelijke groet
Fysio-Ewijk
0487 52 47 40